Đối tác doanh nghiệp


1江西晶科能源有限公司
Jiangxi Jingke Energy Co., Ltd.
2浙江昱辉阳光能源科技有限公司
Zhejiang Yuhui Solar Energy Technology Co., Ltd.
3阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司
ATS photovoltaic power (Luoyang) Co., Ltd.
4包头山晟新能源科技有限公司
Baotou Shan Sheng Amperex Technology Limited
5包头阿斯特阳光能源有限公司
Baotou ATS Sunshine Energy Co., Ltd.
6浙江能河电子科技有限公司
Zhejiang Energy Electronic Technology Co., Ltd.
7上海众福硅材料有限公司
Shanghai Zhongfu Silicon Material Co., Ltd.
8上海九晶电子材料有限公司
Shanghai Nine Crystal Electronic materials Co., Ltd.
9上海复瑞电子材料有限公司
Shanghai Furui Electronic Material Co., Ltd.
10上海羿能电子材料有限公司
Shanghai Yi Neng Electronic Material Co., Ltd.
11上海竟帆半导体材料有限公司
Shanghai Jifan Semiconductor Material Co., Ltd.
12上海晶大电子材料有限公司
Shanghai Jing Da Electronic Material Co., Ltd.
13上海晶顺电子材料有限公司
Shang Jing Shun Electronic Material Co., Ltd.
14上海晶甬电子材料有限公司
Shanghai Jing Yong Electronic Material Co., Ltd.
15上海欣长电子材料有限公司
Shanghai Xin Chang Electronic Material Co., Ltd.
16上海鹏美半导体有限公司
Shanghai Peng Mei Semiconductor Co., Ltd.
17上海青林工贸有限公司
Shanghai Qinglin Industry and Trade Co., Ltd.
18上海尚想光电科技有限公司
Shanghai Shang Xiang Optoelectronic Technology Co., Ltd.
19上海琦旖光电科技有限公司
Shanghai Qi Yi Photoelectric Technology Co., Ltd.
20上海兰昌碳素有限公司
Shanghai Lanchang Carbon Co., Ltd.
21上海奇晶硅业有限公司
Shanghai Qi Jing Silicon Industry Co., Ltd.
22上海盛晶电子材料有限公司
Shanghai Sheng Jing Electronic Material Co., Ltd.
23上海印凯电子有限公司
Shanghai Ink Kai Electronic Co., Ltd.
24天津富士达集团有限公司
Tianjin Fujida Group Co., Ltd.
25天津市科达车料制品厂
Tianjin Keda Vehicle Material Product Factory
26江西天罡新能源发展有限公司
Jiangxi Tian Gang New Energy Develpoment Ltd
27浙江硅宏电子科技有限公司
Zhejiang Silicon Electronic Technology Co., Ltd.
28浙江衢州市东宇石英制品
Dongyu Quartz Products, Zhejiang
29浙江开化县硅盛电子有限公司
Zhejiang Kaihua County Silicon Electronic Co., Ltd.
30浙江常山市兴宇电子科技
Zhejiang Changshan Xingyu Electronic Technology
31浙江成升电子科技有限公司
Zhejiang Cheng Sheng Electronic Technology Co., Ltd.
32江西昌盛电子有限公司
Jiangxi Changsheng Electronics Co., Ltd.
33义乌市科晶电子有限公司
Yiwu Ke Jing Electronics Co., Ltd.
34江西上饶加威实业有限公司
Jiangxi Shangrao Jiawei Industrial Co., Ltd.
35江西科晶能源有限公司
Jiangxi Ke Jing Energy Co., Ltd.
36上饶市徳晟实业有限公司
Shangrao Desheng Industrial Co., Ltd.
37上饶市博恩卫浴有限公司
Shangrao Bowen Sanitary Ware Co., Ltd.
38上饶县天成实业有限公司
Shangrao Tiancheng Industrial Co., Ltd.
39上饶县兴达能源有限公司
Shangrao Xingda Energy Co., Ltd.
40上饶县长兴实业有限公司
Shangrao Changxin Industrial Co., Ltd.
41西安晶吴电子科技有限公司
Xi’an Jing Wu Electronic Technology Co., Ltd.
42西安硅材料电子有限公司
Xi’an Silicon Material Electronics Co., Ltd.
43西安市长安新兴化工厂
Xi’an Changan Xinxing Chemical Plant
44西安晶昊电子科技有限公司
Xi’an Jing Hao Electronic Technology Co., Ltd.
45河北华尔半导体材料有限公司
Hebei Wall Semiconductor Material Co., Ltd.
46河北逐鹿华达实业有限公司
Hebei Chase Deer Huada Industrial Co., Ltd.
47河北洛阳晶都光电技术
Hebei Luoyang Crystal Technology
48启东海复进出口南通百信硅业
Qidong Hai Fu Import and Export Nantong Bai Xin Silicon
49揭东钻宝科技电子有限公司
Jiedong Diamond Technology Electronics Co., Ltd.
50潮安县彩塘镇金梅五金厂
Chaoan Caitang Jin Mei Hardware Factory
51潮州彩塘壮荣五金厂
Chaozhou Caitang Zhuang Rong Hardware Factory
52潮安新兴五金厂
Chaoan Xinxing Hardware Factory
53捷强五金制品有限公司
Jie Qiang Hardware Products Co., Ltd.
54彩塘佳成不锈钢制品厂
Caitang Jiacheng Stainless Steel Peoducts Factory
55潮安县彩塘华浩五金厂
Chaoan Caitang Hua Hao Hardware Factory
56潮安县利发不锈钢制品实业
Chaoan County Li Fa Stainless Steel Products Industry
57大连东陶机器有限公司
Dalian Dong Tao Machinery Co., Ltd.
58大连力达环境工程有限公司
Dalian Lida Environmental Engineering Co., Ltd.
59大连传奇表面处理有限公司
Dalian Legend Surface Treatment Co., Ltd.
60四川成都中夏实业有限公司
Sichuan Chengdu Zhong Xia Industrial Co., Ltd.
61株洲市栗塘电镀厂
Zhuzhou Li Tang Electroplating Factory
62品川精密电镀(大连)
Nakagawa Precision Electroplating (Dalian)
63辽宁大连市东陶(日资)
Tung Tao, Dalian, Liaoning (Japan)
64丹阳市荣成红星镀钛厂
Danyang Rongcheng Hongxing Titanium Plating Factory
65丹阳市啤城特种镀钛厂
Danyang Beijing Special Titanium Plating Factory
66丹阳市美嘉电镀有限公司
Danyang Meijia Electroplating Co., Ltd.
67丹徒区辛丰五金电镀厂
Dantu Xinfeng Hardware Electroplating Factory
68盐城市盐都区北蒋塑料电镀厂
Yancheng City North Salt Plastic Plating Factory
69芜湖升阳光电科技有限公司
Wuhu Shengyang Photoelectric Technology Co., Ltd.
70安徽中硅能源科技有限公司
Anhui Sino Silicon Energy Technology Co., Ltd.
71安徽矽力康晶能源科技
Anhui Silicon Energy Technology
72安徽新大半导体科技有限公司
Anhui Xin Da Semiconductor Technology Co., Ltd.
73昆山市长兴电镀有限公司
Kunshan Changxin electroplating Co., Ltd.
74苏州晶瑞格光电科技有限公司
Suzhou Crystal Electronics Technology Co., Ltd.
75江苏宝佳太阳能发展有限公司
Jiangsu Bao Jia Solar Energy Development Co., Ltd.
76苏州布莱特机电有限公司
Suzhou Bright Electric Machinery Co., Ltd.
77苏州市晶节硅电子有限公司
Suzhou Jingjie Silicon Electronics Co., Ltd.
78苏州世宗半导体材料(韩资)
Suzhou Shing Semiconductor Material ( Han Zi )
79江苏轻扬电镀有限公司
Jiangsu Light electroplating Co., Ltd.
80江苏中泰新能源发展有限公司
Jiangsu Zhongtai New Energy Develpoment Ltd
81苏州尚惠达光电科技有限公司
Suzhou Shang Huida Photoelectric Technology Co., Ltd.
82惠联高佳光伏科技(无锡)
Hui Lian Gao Jia Photovoltaic Technology ( Wuxi )
83冠德光电材料(无锡)
Guan De Photoelectric Material ( Wuxi )
84无锡晋美机械制造有限公司
Wuxi Jin Mei Machinery Manufacturing Co., Ltd.
85无锡普瑞嘉金属表面处理
Metal Surface Treatment in Wuxi
86无锡艾尔华科技有限公司
Wuxi Al Er Hua Technology Co., Ltd.
87扬州中素新能源发展
New Energy development in Yangzhou
88湖北华中精密仪器厂(军工)
Hubei Huazhong Precision Instrument Factory
89无锡市华东车料厂
Wuxi Huadong Car Material Factory
90无锡市文林工具厂
Wuxi City Wen Lin Tools Factory
91江苏丹阳市啤城特种镀钛厂
Beijing Special Titanium Plating Plant, Danyang, Jiangsu
92江苏昆山阿法兰法(日资)
Kunshan, Jiangsu, France ( Japan )
93天津富士达集团(美资)
Tianjin Fujstar group ( US Capital )
94天津静海五金电镀厂
Tianjin Jinghai Hardware Electroplating Factory
95广东番禺明兴五金(港资)
Guangdong Panyu Mingxing Hardware (HK)
96四川成都五金厂(日资)
Sichuan Chengdu Hardware Factory (Japanese capital)
97沈阳飞机制造厂
Shenyang aircraft factory
98沈阳黎明发动机厂
Shenyang Liming Engine Factory
99汉江机械厂
Hanjiang Machinery Works
100贵阳万江机电厂
Guiyang Wanjiang Electromechanical Factory
101湖南红日机械厂
Hunan Red Sun Machinery Factory
102四川长征机械厂
Sichuan Changzheng Machinery Works
103一汽集团公司第二轿车厂
FAW Group Second Sedan Factory
104四川(红岩)汽车制造厂
Sichuan ( Hong Yan ) Automobile Manufactory
105一汽吉林标准件厂
FAW Jilin Standard Parts Factory
106东风汽车标准件厂
Dongfeng Automobile Standard Parts Factory
107一汽扬子汽车底盘组装厂
FAW Yangzi Automobile Chassis assembly plant
108南京汽车制造厂
Nanjing Automobile Factory