Hoá chất đánh bóng mạ điện

Hoá chất đánh bóng mạ điện
Hoá chất đánh bóng mạ điện

Đánh bóng inox bằng phương pháp điện hoá là mô hình tiêu biểu ứng dụng quá trình điện hóa vào sản xuất công nghiệp. Đặc biệt là trong các hoạt động mạ điện hoặc đánh bóng, xử lý bề mặt của sản phẩm kim loại. Ở đây là các sản phẩm được sản xuất từ Inox 203, Inox 304, Inox 316…


Sản phẩm khác

Tham khảo thêm nhiều dòng sản phẩm thiết bị làm sạch, vệ sinh bằng siêu âm.